Kreslo na ktorom sedela útla babička bolo ošúchané, akoby ho našla na smetisku. Na zašpinenom operadle bola veľká záplata zo starých riflí. Vŕzgalo pri každom jej pohybe. Doslova kvílilo.

Spomínam si, pred dvadsiatimi rokmi som kráčal u nás doma ulicou. Vracal som sa podvečer z kostola. Bolo leto. Slnko bolo ešte vysoko ako v zime na poludnie. Zadumaný som prechádzal z jednej strany cesty na druhú. Míňal som cyklistu. Spomalil som a počkal, aby som mu náhodou nevbehol do cesty. Kým otec šliapal do pedálov, dcéra za ním za...

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo,ako sa treba stále modliť a neochabovať.

Dlh a dlžník

05.10.2019

Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: 'Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.'

'Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov,neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.'

Lebo synovia tohto svetasú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi?Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.

Bohatý život

03.08.2019

Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého,jeho život nezávisí od toho, čo má.