Ak by som bol na vrchu, na ktorom by sa stretli živí, skutoční a v celej svojej sláve Mojžiš, Eliáš a Ježiš, asi by som onemel. Podľa pravidiel slušného správania by sa to odo mňa aj čakalo.

Raz mi ktosi povedal: "Nik ti nemôže dať toľko, koľko ti ja môžem sľúbiť!"

Jedna z mnohých nadprirodzených požiadaviek evanjelia. Ak by sme to preložili na zlo neoplácaj zlom, bolo by to pre nás zrozumiteľnejšie, ale nič by to nemenilo na skutočnosti, že by sa stále táto požiadavka pre nás javila ako nadprirodzená.

Povedal, že zažil niečo mystické. Nie, nemal žiadne videnie, ani sa mu neprihovoril Boh z tváre do tváre. Mal iba ten neochvejný pocit, že Boh je blízko, že je prítomný a že sa díva iba na neho, akoby ostatný svet nemal tú dôležitosť, akej sa v tej chvíli dostalo jemu.

Babička. Syn si ju vzal k sebe, keď stratila sily a viac sa nedokázala o seba postarať sama. Z mesta na dedinu. Z vlastného do cudzieho. Z veľkého bytu do malej izby.

"Je to on?" pýta sa Ján Krstiteľ prostredníctvom svojich učeníkov. "Je Ježiš ten pravý Boh?"

Ján Krstiteľ. Celý rok o ňom nepočuť a potom vždy, len čo príde advent, huláka na všetky strany, len aby sme na začiatku dejín našej spásy rozumeli, že Boh sa nezjavuje človeku náhodným výberom.

Niekedy je jedno slovo viac ako celý príbeh. Niekedy je v jednom slove všetko, čo sa od nás očakáva, aby sme raz vo večnosti mohli povedať, že naša životná cesta došla do zdarného konca.

Tri kríže na Golgote. Na jednom visí Boh ako na tróne, skrvavený a predsa plný múdrosti a nádeje. Obkolesujú ho dvaja hriešnici. Jeden sa sťažuje a preklína, druhý hľadí na Ježiša vedľa seba, mysliac si, že takto blízko pri Bohu dosiaľ nikdy nebol.

Deň strieda noc a naopak, na to sme si už zvykli. Aj že nie všetky dni sú plné svetla, radosti a nádeje. Aj bolesť býva a tragédie sa stávajú - vnútorné i vonkajšie. S tým sme akosi vysporiadaní. Prinajmenšom rozumieme, že život je bohatý na dobré a zlé dni. Každý život.

Nov 06

Domov

Kreslo na ktorom sedela útla babička bolo ošúchané, akoby ho našla na smetisku. Na zašpinenom operadle bola veľká záplata zo starých riflí. Vŕzgalo pri každom jej pohybe. Doslova kvílilo.

Spomínam si, pred dvadsiatimi rokmi som kráčal u nás doma ulicou. Vracal som sa podvečer z kostola. Bolo leto. Slnko stálo ešte vysoko ako v zime napoludnie. Zadumaný som prechádzal z jednej strany cesty na druhú. Míňal som cyklistu. Spomalil som a počkal, aby som mu náhodou nevbehol do cesty. Kým otec šliapal do pedálov, dcéra za ním za mnou...

Keď dvaja prichádzajú do chrámu, je to vždy iné. Srdcia sú rôzne, rovnako myšlienky a úmysly, pre ktoré jeden či druhý, vstupujú do domu, v ktorom býva Boh. A iné je to, aj keď do chrámu prichádzajú piati či desiati. Plný kostol je rozmanitý tak ako sú rozmanité aj životy.

Deveť z desiatich malomocných, ktorých Ježiš uzdravil, neprejavuje žiadnu vďačnosť.

"Ak urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ,Sme neužitoční sluhovia!'" hovorí dnes Ježiš priateľom, ktorí pre neho opustili všetko a rozhodli sa s ním prejsť krížom krážom Palestínu a Judeu.

V podobenstve o Lazárovi a boháčovi Ježiš výnimočne, ale isto, hovorí o človeku, ktorý sa dostal do pekla. Ako o realite, ako o mieste, kde nie je nič, iba muky. Peklo je totiž isté, ako je isté nebo.

Zjavil sa predo mnou ten, ktorému všetko patrí a povedal mi: "Čo to počúvam o tebe?"

Ježiša nasledujú zástupy. Dav ľudí, ktorý chce počuť Božie slovo. Vidieť toho, ktorý rozkazuje chorobám i smrti. Učiteľa. Uzdravovateľa. Prisľúbeného Mesiáša.

Hoci sa človek rodí do sveta ako nemluvňa, slepý a bezmocný, predsa si hneď od počiatku prináša ako zbraň či štít sebecké nastavenie: byť milovaný, byť prvý, byť úspešný, byť povýšený.

Myseľ človeka býva občas zradná. Podsúva nám klamstvá, akoby boli pravdou a strachy, akoby boli skutočným nebezpečenstvom. Dokáže nás opantať a vziať chute, ktoré nás dovtedy nútili vstať ráno z postele, kráčať dopredu a hľadať maličkosti, ktoré budujú skutočný život. Zahráva sa s nami ako príšera s deťmi, keď sa svet ponorí do tmy. Aj toto myseľ...

Ježiš na začiatku svojej cesty, keď v Nazarete prevzal v synagóge zvitok z proroka Izaiáša, ohlásil, že s ním prichádza Pánov milostivý rok. Veď to poznáte: slepí budú vidieť, chromí chodiť a väzni budú prepustení zo žalára. Aký prísľub!

Posolstvo evanjelia vie byť občas aj výkričníkom či otáznikom, nielen troma bodkami, za ktorými sa pousmejem a pomyslím, že som v Božích očiach vzácny, hoci v tých mojich vyzerám ako trhan a modloslužobník.

Keď Štefan Hríb obhajoval biskupa Haľka, ktorého vyštvali z festivalu Pohoda, zamyslel sa aj nad tým, či je ešte festival Pohoda tolerantný voči kresťanom. Podľa neho je, podľa mňa... no neviem, keďže som tam nikdy nebol. Premýšľal som všľak, čo tým myslí.

"Ty buď blížny!" povedal, hoci sa znalec zákona pýta: "Kto je môj blížny!"

Koľko ohňa by zniesla naša zem, ak by sme sa správali ako apoštoli, vždy, keď niekto nepríjme Ježiša? Lebo ho nevpustili do dediny. Lebo ho nepohostili, nevypočuli a odmietli. Lebo o jeho reči a poučenia, zázraky a uzdravenia nemali záujem. A tak sa Jakub a Ján pozrú na svojho učiteľa a pýtajú sa: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z...

Viniť Boha je jednoduché. Za veci, ktoré sa stali nám či ľuďom okolo nás. Je to také ľahké, ba niekedy až žiadúce, pri pohľade na mnohé rany, jazvy, nedorozumenia a podvody, ktoré nám život dennodenne prináša. Obviňovať Boha možno kedykoľvek a môže to robiť hocikto, zvlášť, ak sme dosiaľ nepochopili a ešte neobjavili, kým Ježiš naozaj je.

Boh pozná každú našu túžbu a nech už je tá akákoľvek, vždy sa ju snaží pretransformovať tak, aby nás viedla k nemu a potom za ním až tam, na večnosť.