Ak by som bol na vrchu, na ktorom by sa stretli živí, skutoční a v celej svojej sláve Mojžiš, Eliáš a Ježiš, asi by som onemel. Podľa pravidiel slušného správania by sa to odo mňa aj čakalo.

Vrhni sa dolu. Najčastejšie pokušenie. Stačí natiahnuť ruku a vziať si z ovocia, ktoré je krásne na pohľad a sladké na jazyku. Len sa vrhni dolu...

Vždy, keď čítam evanjeliá, uvedomujem si znova nanovo, že o živote Ježiš hovorí inými slovami ako dnešný svet. Aj o láske.

Právo na hlas

15.02.2020

V škole sme sa kedysi dávno učili, čo je spravodlivosť: stála a pevná vôľa dať každému jeho právo - alebo každému, čo mu patrí.

Povedal, že zažil niečo mystické. Nie, nemal žiadne videnie, ani sa mu neprihovoril Boh z tváre do tváre. Mal iba ten neochvejný pocit, že Boh je blízko, že je prítomný a že sa díva iba na neho, akoby ostatný svet nemal tú dôležitosť, akej sa v tej chvíli dostalo jemu.

Verím, že Boh sa o mňa stará. Že počuje každú moju modlitbu a vníma každú moju prosbu. Dokonca mám aj predstavu o tom, ako by ich mal vypočuť a čo by mal urobiť.

Do toho!

28.12.2019

Bolo krátko pred Vianocami. Bol som doma a ako každý, aj ja som pátral po tom, čo by urobilo mojim najbližším pod vianočným stromčekom radosť. Kúpiť darček je jednoduché. Kúpiť ale praktický darček, tak to je niekedy boj.

Babička. Syn si ju vzal k sebe, keď stratila sily a viac sa nedokázala o seba postarať sama. Z mesta na dedinu. Z vlastného do cudzieho. Z veľkého bytu do malej izby.

Vladko s nami

21.12.2019

Blížili sa letné prázdniny. Brat so švagrinou riešili, čo s deťmi, keďže škôlka v lete dovolenkuje. Rátali a špekulovali, len aby bol vždy aspoň jeden z nich počas prázdnin doma. Rátali a vyšlo im, že jeden týždeň by som sa o deti mohol postarať ja.

Veľký strieborný mesiac menil noc na deň. Sedel som na brehu rieky, ale rieku som nevidel. Hneď na jej brehu, takmer z vody, sa k nebu naťahovala vysoká drevená stena. Spoza plota ku mne prichádzali tlmené detské hlasy. Vedel som, že za ním je rieka. A deti. Najskôr na druhom brehu. Nevedel som však, či je za ním most, ktorým...