Chekutanga

Prvá medzi mužmi
Posledná medzi ženami


Zázračnosť je vždy dar, nie však pre toho, kto ju dostal.

Keď sa na svätyni v lesoch Spiacej doliny rozhoria fakle, ktoré mali ostať navždy vyhasnuté, 
do domu s tajomným okrídleným rytierom v korune kráľovského mesta vstúpi umierajúci cudzinec. 
Nesie dar, tubu zázračnej vody z Betsaty. 
Kto by však uveril blúzneniu umierajúceho cudzinca? A kto by z tej vody pil?

Ľahkovážna a divoká neter starého kráľovského radcu sa však takto nepýta. 
Keď Tereza ochutná z tuby, ktorá jej nepatrí, padnú na ňu hlasy všetkého živého okolo.

Príbeh Chekutangy je rozprávaním o sprevádzaní, 
bez ktorého sa len ťažko rozlišuje dobré od zlého a dôležité od nepodstatného.


Kniha sa pripravuje vo vydavateľstve KUMRAN