Anjel a priateľ

31.01.2019

Sedel som v malom ošúchanom kresle a čítal Bibliu. Svetlo z malej nočnej lampy dopadalo na kapitoly o kráľovi Dávidovi. Mal som ho rád - človeka, ktorého Boh nazval svojím miláčikom, hoci prorok Nátan ho usvedčil z vraždy. Jeho krehká ľudskosť mi zavše pripomína, že život s Bohom pozná hanebné prehry rovnako ako veľké víťazstvá.

Na modrú taburetu vedľa skleneného stolíka sa posadil môj anjel strážca. Chvíľu ma pozoroval. Usmieval sa, akoby mi chcel povedať, že je dobré, ak človek číta Božie slovo.

"Mám pre teba správu..." pošepol.

Na nepretržitú prítomnosť svojho anjela si človek zvykne.

Vnímal som to ako obrovský dar, len aby som sa nikdy necítil opustený. Nie vždy sa ukáže, no nepochybujem, že je neustále pri mne. Cez deň i v noci. Či bdiem, alebo spím, stále je nablízku. A ja viem, že nikdy nie som sám...

"Správu?" zatvoril som knihu o Dávidovi. "Od koho?"

Len dvakrát v živote ma môj anjel obdaroval prítomnosťou iného anjela strážneho. Na svojho som si zvykol, ale ak sa mi ukázal cudzí, cítil som zvláštnu bázeň. Mal som pocit, že ak človek dovolí svojmu anjelovi, aby sa ukázal inému človeku, že sa tým zrieka toho najväčšieho daru. Akoby sa tak predo mnou ukázal nahý, zraniteľný a zranený.

Vedľa môjho strážcu sa nečakane objavil cudzinec v rovnakej rovnošate. Mal priehľadnú tvár a husté páperie namiesto rúk.

Nikdy by som si nedovolil osloviť ho ako prvý. Ani sa pýtať, komu patrí. Ani nijako ináč uspokojovať svoju zvedavosť. Poslať svojho anjela strážneho so správou pre iného človeka je totiž prejavom tej najhlbšej dôvery a pokory, toho najhlbšieho a najúprimnejšieho vzťahu. Preto som ticho čakal, kým ma osloví.

"Potrebuje tvoju modlitbu," povedal stroho, ale jeho chvejúci hlas prezrádzal, ako veľmi mu záleží na dieťati, ktoré ho poslalo, "doma majú zas peklo, potrebuje, aby si tiež prosil nebesá..."

"Budem," sľuboval som, "povedz, že budem..."

Cudzinec sa vzniesol do vzduchu a zmizol.

Hneď som padol na kolená a môj anjel strážny urobil to isté. Neuveriteľné. Modliť sa s anjelom je moja najkrajšia skúsenosť s ním. Skúsenosť, že ak sa človek modlí, nikdy sa nemodlí sám...