Dá sa nájsť

18.06.2022

Viniť Boha je jednoduché. Za veci, ktoré sa stali nám či ľuďom okolo nás. Je to také ľahké, ba niekedy až žiadúce, pri pohľade na mnohé rany, jazvy, nedorozumenia a podvody, ktoré nám život dennodenne prináša. Obviňovať Boha možno kedykoľvek a môže to robiť hocikto, zvlášť, ak sme dosiaľ nepochopili a ešte neobjavili, kým Ježiš naozaj je.

Zopakujem: spochybňovať Božiu dobrotu, jeho starostlivosť a jedinečný záujem o môj život, ide to ľahko, pokiaľ som ešte nezakúsil, kto je Ježiš.

Peter, hoci vyzná, že Ježiš je Mesiáš, stále nerozumie, čo to znamená. Vysloví to meno, možno sa pri tom vyslovení aj zachveje, avšak to poznanie ním nezatrasie tak, aby chápal a prijal to, čo bude nasledovať: že Ježiš sa dobrovoľne rozhodne ísť do Jeruzalema a dovolí, aby ho ukrižovali.

Z ľudského nazerania na svet sa to ani prijať nedá. Ani pochopiť.

Peter tomu nerozumie vtedy, keď im o tom Ježiš hovorí a nerozumie, ani keď sa tak stane.

Mesiáša ukrižujú. Peter je zdrvený. A keď ženy prichádzajú, aby mu zvestovali, že videli živého Ježiša, - vraj vstal z mŕtvych, - nemôže tomu uveriť. Lebo stále nevidí v plnej pravde, kým Ježiš je.

A Petrovi ešte chvíľu potrvá, kým pochopí, kým Ježiš naozaj je.

Ak by sme naozaj uverili a odhalili, kým Ježiš je, mnohé by sa v našom živote radikálne zmenilo. Ľudské by sa obalilo milosťou, ktorá by nás držala viac nad oblakmi ako na zemi. Nemyslím tým, že by sme boli rojčivý či zasnený. Ale že Ježiš nám, ak pochopíme, kým je, môže dať úplne nové videnie každodennosti - optikou neba, nie zeme ako domova.

Zmyslom zeme totiž nie je zem.

Aby sme to však pochopili, potrebujeme vidieť skutočného Ježiša.

To sa však nedá z ľudských síl. Aj to je milosť, za ktorú treba prosiť - zakúsiť skutočného Boha. Dostali sme však prisľúbenie, že tí, ktorí budú túžiť, Boha aj zažijú: Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť - hovorí Pán (Jer29, 13).

Dá sa nám nájsť!

Želám si Boha vidieť. Aby som skrze neho rozumel svetu a každodennosti optikou budúceho (skutočného) domova, ktorý nekonečne prevyšuje čokoľvek, čo sme dosiaľ videli či zažili...