Dobré konce

09.04.2022

Kto by netúžil zažívať vo svojom živote dobré konce. Prinášajú úľavu, spokojnosť a niektoré aj pocit z dobre vykonanej práce. Dobré konce sú ako dvere, za ktorými je lepšia budúcnosť, lepší svet. A predsa, koľko je takých dobrých koncov, ktoré sa neskôr ukážu ako bezvýznamné. Koľko takých zažijeme počas svojho života? A čo ak je iba jeden dobrý koniec, na ktorý by sme mali pamätať aj vo chvíľach, kedy prežívame niečo tak dlho očakávané?

Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzaleme. Vítajú ho. Kladú mu plášte pod nohy a mávajú palmovými listami, akoby prichádzal kráľ. A kráľ naozaj prichádza.

A v tej chvíli, - predstavujem si, že to tak naozaj bolo, - si nejeden apoštol povedal: "Konečne ho prijali. Konečne ho vítajú. Konečne pochopili, že Ježiš je Mesiáš. Konečne nastolí Božie kráľovstvo, ktoré pretrvá až do konca vekov..."

A zrazu prásk! Zajatie na Olivovej hore. Bičovanie. Cesta s krížom. A smrť!

,Ale veď... už to vyzeralo, že pochopili... že z neho urobia kráľa Izraela a Boh si oslobodí svoj ľud, tak dlho utláčaný Rimanmi!' pomyslel si nejeden z nich.

Aj preto sú sklamaní. Aj preto sú apoštoli schovaní kdesi v pivniciach Jeruzalema.

A keď potom vstane zmŕtvych, neveria.

Ježiš počas svojho pozemského života videl iba jeden dobrý koniec. Ten, ktorý nám, pre jeho obetu na kríži a zmŕtvychvstanie, priniesol možnosť radostného večného života.

Ostatné boli... povedal by som, aspoň pre neho, bezvýznamné. Nie žeby sa netešil z každého obráteného hriešnika, alebo malomocného, ktorý sa očistil. Samozrejme, že sa tešil. Ale celý jeho život smeroval k tej hodine, pre ktorú prišiel. Hodine víťazstva nad smrťou. Hodine nášho oslobodenia.

Dobré konce patria k životu. A je len dobré, ak sa ich aj dočkáme.

Nezabúdajme však, opantaní ich mocou, že sme na ceste za jedným jediným dobrým koncom, na ktorom záleží.

Lebo aj ja chcem raz povedať: "Len pre tú hodinu som prišiel... aby som vo chvíli svojho odchodu videl tvár toho, ktorý pre mňa zomrel, aby som mohol žiť večne!"

A to je práve ten dobrý koniec, pre ktorý chcem žiť ostatné dni svojho života!