Dve možnosti

27.08.2022

Hoci sa človek rodí do sveta ako nemluvňa, slepý a bezmocný, predsa si hneď od počiatku prináša ako zbraň či štít sebecké nastavenie: byť milovaný, byť prvý, byť úspešný, byť povýšený.

To "byť viac než som" a "mať viac než mám" patrí ku každému človeku. Bez výnimky.

"Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom," povedal na počiatku Boh hadovi.

"Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť," povedal na počiatku Boh žene.

"Nech je prekliata zem pre teba. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš," povedal Boh na počiatku Boh mužovi.

Nepriateľstvo. Trápenie. Ťarchavosť. Námaha. Tŕnie a bodľačie. Až kým sa znova neobrátiš na prach.

Toľko Božia predpoveď života človeka na zemi.

To len aby sme nezabudli.

A tak sa snažíme, ako sa len dá. Vyvýšiť sa. Predrať sa cez lakte a známosti. Dostať sa na vrchol, alebo aspoň do bezpečnej zóny, aby sme si na chvíľu vydýchli od trápenia, potu a bodľačia.

Snažíme sa a bojujeme o lepší svet... pre seba.

Od počiatku. Od narodenia. Generáciu za generáciou.


A potom si príde Ježiš, vystrčí ukazovák a pohrozí: "Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený!"

Povedal to, akoby nevedel, že našou prirodzenosťou je túžiť byť na výslní.


Ostávajú nám teda dve možnosti:

Alebo sa povezieme na vlne egoizmu, s ktorým sa rodíme do sveta, alebo na vlne milosti, ktorú potrebujeme, aby sme s tým egoizmom mohli bojovať.

Iné možnosti nie sú.

Skôr ako sa však rozhodneš, pamätaj, že napokon všetci budeme posudzovaný iba z lásky - nie však z hocijakej lásky, ale z tej, o ktorej sv. Pavol v liste korintskej farnosti napísal, že sa nevypína, že sa nevystatuje.