Modlitba a jazyky

19.10.2019

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo,
ako sa treba stále modliť a neochabovať.

Ja a moja angličtina. Máme svoje etapy. Popravde, etapy sú peklom mojej angličtiny.

Občas mám slabú chvíľku. Pre svoju angličtinu. Mal som a občas mám znova túžbu hovoriť plynule aspoň jedným svetovým jazykom. Škoda, že naša slovenčina nie je svetový jazyk. A keďže som sa angličtinu učil od strednej školy, vždy som dúfal, že by to mohla byť práve ona.

Občas mám slabú chvíľku. A niekoľko dní sa niekoľko hodín denne venujem cudziemu jazyku. Gramatika. Slovíčka. Monológy a dialógy. Počúvanie a rozprávanie. Čokoľvek, len aby som dal cudziemu jazyku v mysli a na pery väčšiu plynulosť. Zväčša tak vydržím niekoľko týždňov. Nemám v sebe trpezlivosť a vytrvalosť bojovať s cudzím jazykom. Skoro to vzdám a potom dlhé týždne, mesiace na ňu zabudnem. Mne tá angličtina v podstate nechýba. Ja iba občas chcem. Napokon mi však stačí, že rozumiem a že sa dokážem dohovoriť. Čo tam po plynulosti.

Mať občas slabú chvíľku nestačí. To je málo. Naučiť sa plynulo jazyk znamená venovať sa mu každý deň. Menej, ale dlho. Trpezlivo a vytrvalo, krok za krokom. Naučiť sa cudzí jazyk je každodenná robota.

Ja a moja modlitba. Máme svoje etapy. Popravde, etapy sú peklom každej modlitby.

Mať občas slabú chvíľku v modlitbe nestačí. Modliť sa, len keď horí, len keď je bolesť neznesiteľná, len keď nás o modlitbu niekto prosí, možno to prináša úľavu, určite nie plynulosť.

Mať občas slabú chvíľku v modlitbe nestačí. Ježiš si želá, aby sme sa modlili stále a neochabovali. Deň za dňom, ako s tým cudzím jazykom. Radšej menej a každý deň, ako veľa a iba občas.

Modliť sa stále totiž znamená žiť s Bohom každodennosť. Deň za dňom mu predkladať svoje vďaky a prosby s vierou, že ich vypočuje v správnom čase. Nepotrebuje naše hodiny na kolenách, ani našu nekonečnú mnohovravnosť.

Stačí mu, že si na neho spomenieme, len čo svitne nový deň.

Stačí, že ten deň zveríme jeho starostlivosti.

A naozaj stačí, keď to nerobíme na etapy, ale trpezlivo a vytrvalo každý deň.