Nech pripomína

08.06.2019

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal (Jn14).

Keď som bol mladší, formovali ma učitelia. Ako dieťa, ako chlapca, ba aj ako muža. Niektorí boli skvelí. Veľa mi do života dali. Možno viac človečiny, než vedomostí. Iní boli menej skvelí, ba našli sa aj takí, ktorí skvelí vôbec neboli. Zanietení, ale aj mŕtvi. Oduševnení, ale aj prázdni.

Nikdy by mi však nenapadlo povedať, že bolo hlúpe chodiť do školy. Alebo radiť niekomu, aby zo školy kvôli učiteľovi odišiel. Alebo bojkotovať vzdelanie, lebo sú učitelia, ktorí sú tak prázdni, že už zo seba nič dostať nedokážu. Vzdelanie je dôležité.

Mám svoje skúsenosti aj so zdravotníctvom. Stretol som lekárov, pre ktorých som bol ako jediný na svete, len aby mi pomohli. Rovnako lekárov, pre ktorých som bol iba číslo v poradovníku. A predsa k nim stále chodievam. Ako každý, hoci všetci máme nejakú tú zlú skúsenosť.

Nikdy by mi nenapadlo povedať, že zdravotníctvo je zbytočné. Bojkotovať nemocnice, vyprázdniť nemocnice a prestať sa lieči. Nech už sú lekári akýkoľvek, vždy ich budeme potrebovať.

A rovnako mám svoju skúsenosť s kňazmi. Z čias, kedy som ešte kňazom nebol, rovnako ako teraz, kedy som kňazom už roky.

Mám tiež skúsenosť s ľuďmi, ktorí kvôli kňazom odišli z Cirkvi a opustili vieru v Ježiša, ako v neho verí Cirkev. Kvôli kňazom. Akoby práve kvôli nim pochopili, že vieru vôbec nepotrebujú.

Na vzdelaní záleží, hoci nie všetci učitelia sú skvelí. Rovnako na zdravotníctve, hoci nie všetci lekári sú skvelí. Na Cirkvi už menej, alebo vôbec, lebo nie všetci kňazi sú podľa našich predstáv.

Jednoduchšie je opustiť vieru, než zdravie alebo vzdelanie. Hoci na tej viere záleží viac, než na tom ostatnom.


Tak mi napadlo, že dnes na sviatok Ducha Svätého, je to práve On, ktorý nás môže vrátiť späť. Potrebujeme, aby nám pripomenul všetko, čo Ježiš chcel, aby sme vedeli o sebe, o ľuďoch, o živote a o budúcnosti.

To len aby sme sa nevzdávali toho, na čom naozaj záleží. Viery, ktorá presahuje naše zdravie či vzdelanie, lebo vedie do života, kde lekárov, učiteľov a kňazov viac nebude treba...