Pozvanie na cestu

13.01.2018

Dívať sa na Ježiša neznamená vždy vidieť, čo by sme vidieť mali.

Ján sa díva očami, ktoré by mali mať všetci. Hľa, Boží Baránok (Jn1,35).

Premýšľam, koľko takýchto baránkov bolo vtedy na svete? Asi ani jeden, teda okrem Ježiša.

A potom sú tu učeníci, ktorí to počujú. Zreteľne. Boží baránok. Výnimočný. Sledujú Ježiša, kým ich ten nezastaví a neosloví, aby sa ich opýtal, prečo ho prenasledujú.

Rabbi, povedia. Učiteľ. A pýtajú sa, kde býva (Jn1,37).

Premýšľam, koľko takýchto učiteľov bolo vtedy na svete? Stovky? Tisíce? Neviem to spočítať, ale každý z nich mal svoje miesto, odkiaľ učil svojich žiakov. Naozaj, dôležitá úloha. Aj preto chcú oni vedieť, kde býva, odkiaľ učí... ale aká neporovnateľná a maličká úloha oproti tomu, ako ho vidí Ján Krstiteľ.

Počuli sme to už mnoho krát: Boží baránok. A predsa sa naň dívame tak, akoby ním nebol. Ako na učiteľa. Ako na láskavého človeka. Ako na liečiteľa. Ako na moralistu. Fanatika, čo dal svoj život na kríži. Ako na jedného z mnohých... jemu podobných.

Ján sa na neho díva ako na takého, ktorému niet páru. Nikdy nebolo a ani nikdy nebude. Výnimočný. Boh, čo sa človekom stal, aby som ja mohol byť ako on... ako Boh.

Poďte a uvidíte, povie im nakoniec. Nekarhá ich, že ho oslovili nesprávne a že ho dali na jednu úroveň s inými. Ani im nevyčíta, že mali Jána lepšie počúvať. Dovolí im ísť a vidieť...

Počul som už veľa o svojom Bohu. Od rodičov, starých rodičov, učiteľov i kňazov. Od stareniek i mladých.

Mnohí o ňom rozprávajú. A aj keby som počúval pozornejšie ako učeníci, možno by som Ježiša tiež oslovil iba ako Učiteľ. Ani mne by nestačilo, že Ján vie. Sám sa musím presvedčiť.

Pozvanie poďte a uvidíte potrebujem počuť aj ja. Ísť a vidieť, postáť chvíľu v jeho svetle, počúvať jeho slovo, akoby ho hovoril iba mne. Veď on nechce, aby som mu hovoril, čo o ňom iní povedali alebo čo iní pri ňom prežili.

Rád by mi sám povedal o sebe. Rád by počul, kým pre mňa je.

Ale aby sa tak naozaj stalo, musím najskôr prijeť jeho pozvanie na cestu... kráčať s ním... aby som sám skúsil, videl, zažil, precítil, že je výnimočný, taký, akému nie je nik podobný... baránok, čo vzal na seba všetko moje zlo.