Pravda rozdeľuje

17.08.2019

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi?
Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.

Svet by si želal, aby pápež do sveta, biskupi do štátov, kňazi do dedín a miest, kresťania do rodín prinášali vždy iba pokoj, zmierenie a toleranciu. Želá si to svet, želajú politici, média, ba dokonca aj mnohí z tých, ktorí čítali Ježišove reči, skúmali jeho život a snažili sa pochopiť jeho učenie. Kresťan spája, nerozdeľuje. Kresťan hľadá zmierenie, nie konfrontáciu. Kresťan nesie evanjelium - radostnú zvesť.

Akoby pokoj, zmierenie a tolerancia boli dôležitejšie než pravda. Akoby pravda mala ustúpiť pred tým, čo ruší všetko sladké, blažené a nekonfliktné v živote človeka.

Rodičia, čo nenapomenú svoje deti iba pre to, aby zachovali pokoj v rodine sú nezodpovední rodičia. Takí sú aj kresťania, ktorí zamlčujú pravdu, len aby dobre vyzerali pred svetom, pred rodinou, deťmi či susedmi.

Ježiš bol v prvom rade učiteľom pravdy o Bohu a človeku. Odvážnym a nebojácnym, až tak, že ho nenávideli, nazývali synom diabla a hľadali možnosti ako ho zahubiť. Pohoršoval, hneval a mnohých rozdelil: prostý ľud, farizejov, ba aj vlastnú rodinu, keď ho považovali za blázna.

Lebo pravdu a nie pokoj prišiel Ježiš ohlasovať!

Pred niekoľkými dňami si poľský predseda biskupskej konferencie, krakovský arcibiskup dovolil nahlas nesúhlasiť s agendou dúhových pochodov.

Po jeho slovách protestovalo dvesto ľudí pred nunciatúrou a žiadali jeho odvolanie. Nazvali ho homofóbom. Kritizovali, že rozdeľuje spoločnosť a šíri nenávisť. Obvinili, že podporuje fašizmus a iné totalitné ideológie.

Kresťania by mali spájať. S čím nemožno nesúhlasiť.

Zabúdame však, že pre Ježiša bolo dôležité spájať v pravde. On neprišiel založiť krúžok, vytvoriť bandu alebo skupinu, ani politickú stranu, ale spoločenstvo, ktoré sa viac než o seba, o svoj každodenný komfort či blažené túžby opiera o jeho pravdu.

Nepoznám taký príbeh z Ježišovho života, v ktorom by Ježiš spájal tolerovaním klamstva. Nepoznám, lebo taký nie je! Keď klamstvo videl, tak ho tak nazval aj s vedomím, že pravda spôsobí rozdelenie.

Netoleroval klamstvo. Netoleroval zlo. Lebo pravdu a nie pokoj prišiel Ježiš ohlasovať! Popravde, Ježiš nebol tolerantný chlap. Ježiš bol totiž od Betlehema po Kalváriu mužom nemennej pravdy o Bohu a človeku!