Recenzia (Lucia Váhovská)

27.01.2021

Kniha Pustovník je tvorená fantastickým príbehom s prvkami reality. Miestami nás prekvapí, keď v nej spoznáme svoju vlastnú, osobnú realitu. Akoby autor, Vlado Štefanič, písal o nás. Príbeh, ktorý nám predkladá, má v sebe veľa fantázie, dejových zvratov a postáv, ktoré však čitateľa nevovádzajú do zmätku. Práve naopak. Neraz sa možno pristihneme pri porovnávaní svojho príbehu, s príbehmi jednotlivých postáv. Tento fantasy román odzrkadľuje odvekú túžbu človeka po dobre, svojom vlastnom, ale aj po dobre iných. Toto je zhmotnené v postave Pustovníka, ktorý pretaví svoju bolesť do poslania zmierňovať bolesť iných. Je dôkazom toho, že aj keď sa jeho sny a predstavy o živote roztrieštia na milión kúskov, ešte vždy je možné z kúskov pozliepať niečo pekné. Iné, ale pekné. Nie vždy na prvý pohľad viditeľné.

"Za svoj život vzal na seba už mnohé bolesti. Niektoré dobrovoľne, iné mu pripravil život sám. Nebál sa ich. Bolesť vždy zbližuje. Vždy spája. A hoci so sebou ako vodopád po búrke nesie špinu, balvany a staré stromy, napokon z nej človek zosilnie. Ak bojuje. Ak sa nevzdá."

Príbeh rozprávajúci o víťazstve dobra nad zlom, ale aj o osobnom víťazstve mnohých postáv, je umne pretkaný myšlienkami, ktoré však vôbec nepôsobia ako naučené frázy. Ako čitateľ ste si istý, že autor vie, o čom hovorí. Veríte mu každé slovo. Aj preto, že píše o tom, čo je bežnou súčasťou života každého z nás: priateľstvo, zrada, láska, bolesť, klamstvo, prehry, viera, odpustenie a mnoho iného.

Kniha nás zaujme a pohltí do takej miery, do akej miery v nej nájdeme seba. O knihe Pustovník som si na začiatku svojej cesty s ňou myslela, že fantasy literatúra ma nijako neodzrkadlí, a preto je vcelku "neškodná". Ako rýchlo vieme onálepkovať nielen ľudí, ale aj knihy. Mýlila som sa, ako vo väčšine prípadov, keď sa tvárim, že niekoho alebo niečo poznám, bez hlbšieho skúmania. A túto knihu, tento príbeh a hlavne svoj osobný príbeh zrkadlený v nej, sa oplatí skúmať. Oplatí sa venovať čas čítaniu, a hlavne čítaniu tejto knihy.