Veď som to hovoril

18.04.2021

Dva razy kohút zaspieva a ty ma tri razy zaprieš. Takto povedal Ježiš Petrovi, ale jemu sa to nepáčilo a tak mu oponoval: Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.

Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami...

Potom Ježiš povedal, že všetci od neho utečú, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. A tak sa aj stalo.

Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami...

Potom im vysvetľoval, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov a že ho zabijú. Aj toto sa stalo.

Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami...

Ale nikdy nezabudol dodať, že tretieho dňa vstane z mŕtvych.

A On vstal. Ukázal sa svojim učeníkom a povedal im: Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami...

Lenže On toho povedal omnoho viac...

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady...

Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami... tak túto vetu počuli zaiste mnohí - takí, čo už nie sú medzi nami.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navyše. Aj toto nám hovoril, kým bol ešte s nami...

Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Bojte sa toho, ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Aj toto nám hovoril, kým bol ešte s nami...

Čokoľvek ste urobili jednému z mojich maličkých, mne ste urobili.

Aj toto nám hovoril, kým bol ešte s nami...

Domnievam sa, že je rozumné poznať, čo všetko Ježiš o mne a o živote povedal. Je rozumné brať vážne jeho slová. To len aby som raz na onom svete nepočul vetu: Toto je to, čo som hovoril, kým som bol ešte s vami...

To len aby táto veta nebola to posledné, čo z jeho úst počujem...