Zniesť seba samého

30.10.2021

Občas sa v živote každého človeka stanú veci, za ktoré sa chvíľu hanbí. Z večera do rána alebo aj zopár dní. Lenže človek musí zniesť seba samého, postaviť sa na nohy a kráčať ďalej. Pozrieť sa do zrkadla, snažiť sa odpustiť sebe samému a žiť.

Znieť seba samého... aby sme mohli žiť. Aj to patrí ku každodennosti.

Znieť seba samého... aby sme mohli žiť... kráčať ďalej.

Lenže ku každodennosti patrí aj zniesť iného človeka. Presnejšie povedané: zniesť iného ako seba samého.

Priznávam sa, že som na seba dostatočne citlivý, aby som si vedel odpustiť či potlačiť v sebe všetky svoje hanby, všetky neuvážlivé slová, ktorými som zarmútil, ponížil alebo urazil iného človeka, všetky zranenia, ktoré som spôsobil či už vedome alebo nevedomky.

Viem znášať seba samého.

A viem sa na seba dívať do zrkadla aj napriek tomu, že celý život zahanbujem, urážam a zraňujem iných. Viem to aj napriek tomu, že opakovane hreším a padám do tých istých zlozvykov. A som v tom dobrý - v znášaní seba samého.

Aj preto by som mal konečne pochopiť, čo znamená milovať blížneho ako seba samého. 

Alebo zrozumiteľnejšie: znášať iných ako znášam seba...