A koľko si vyberáš z Ježiša ty?

19.02.2022

Občas sa musím zastaviť a pripomenúť si, že nechcem si z Ježiša vyberať ako z košíka v samoobsluhe. Nikto by nemal chcieť.

"Páči sa mi, že Ježiš chce, aby sme sa všetci mali radi!" povie ktosi a ostatné ho nezaujíma. Toto je najviac, toto je všetko.

"Robil zázraky!" hovorí druhý. "Snáď počuje aj mňa a urobí, o čo ho prosím..."

"Vezme ma do neba!"

"Postará sa o mňa..."

"Vidí, že nekradnem a nikdy som nikoho nezabil!"

"Ježiš je dobrý..."

Občas sa musím zastaviť a pripomenúť si, že nechcem si z Ježiša vyberať ako z košíka v samoobsluhe. Nikto by nemal chcieť.

Ježiš je celý obchod, nielen banány a jogurty.

Odpustil mi. Áno aj. Počúva moje modlitby. Áno aj. Je plný žičlivosti. Áno aj. Túži ma sprevádzať a chrániť. Áno aj.

Lenže on si želá, aby sme aj odpúšťali nepriateľom.

"No... tak... toto nie!" povie ktosi.

Aby sme sa modlili za ohováračov.

"Mám dosť iných modlitieb!" protestuje iný.

Aby sme milovali tých, ktorí nás preklínajú.

"Aká hlúposť!" namietal by nejeden.

Aby sme dobre robili všetkým! Všetkým! Bez rozdielu.

"Nie každý si zaslúži dobro, niekto aj trest!" povedia mnohí.


Občas sa musím zastaviť a pripomenúť si, že nechcem si z Ježiša vyberať ako z košíka v samoobsluhe. Nikto by nemal chcieť.

Buďte milosrdní. Nesúďte. Neohovárajte. Neodsudzujte. Odpúšťajte. Bez očakávaní a chvály, bez nároku na odmenu alebo službu! Bez rozdielu.

Lebo aj toto patrí do košíka.

Nielen to príjemné a žičlivé. Ale aj to ťažké, až nemožné.

A tak sa občas zastavím a sám seba sa spytujem: "Koľko si vyberám z Ježiša ja? Naozaj všetko? Celého Ježiša? Či len to, čo mi vyhovuje?"