Môj spolužiak, kňaz, kráčal po nemocničnej izbe, keď ho zastavila mladá žena a požiadala, aby navštívil jej zomierajúceho otca. Kňaz prikývol, no ona sa ani nepohla.

Krivdy a boje

12.09.2020

V týchto dňoch boli lesy plné húb a hubárov... žiaľ aj odpadkov po nich.

Ani v rozprávkach nedáva víla, či čarodej človeku tak veľkorysý sľub, aký dnes dáva Ježiš svojim učeníkom: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt18, 19).

Keby sme pozornejšie počúvali a žili podľa toho, čo o sebe a o nás hovorí Ježiš, ušetrili by sme si hŕbu starostí a v správnom čase zodpovedali otázky, ktoré sa vynárajú, keď je obloha zatiahnutá, a keď sú oči zaliaté slzami.

Pustatina

01.08.2020

Široko ďaleko nič. Kam len oko dovidí všade je pustatina.

Zobudilo ma teplo a svetlo. Slnečný lúč ma pálil na zrnách. Sklonil som hlavu a zhíkol tak nahlas, že burina vedľa mňa zakliala. Začervenal som sa a v duchu aj ospravedlnil, že budím ostatných okolo seba. Pohľadom som však stále sledoval svoje nové telo.

Hrach na stene

11.07.2020

Až keď zhasnú pouličné lampy a tma si vezme, čo jej nepatrí.

Nehodný som

27.06.2020

Kto miluje otca, matku, syna, dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden (Mt10, 37).