Pustatina

01.08.2020

Široko ďaleko nič. Kam len oko dovidí všade je pustatina.

Zobudilo ma teplo a svetlo. Slnečný lúč ma pálil na zrnách. Sklonil som hlavu a zhíkol tak nahlas, že burina vedľa mňa zakliala. Začervenal som sa a v duchu aj ospravedlnil, že budím ostatných okolo seba. Pohľadom som však stále sledoval svoje nové telo.

Hrach na stene

11.07.2020

Až keď zhasnú pouličné lampy a tma si vezme, čo jej nepatrí.

Nehodný som

27.06.2020

Kto miluje otca, matku, syna, dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden (Mt10, 37).

Zhrbený starec nadvihol hlavu a zadíval sa na mňa pohľadom, v ktorom bolo viac mŕtveho než živého. Oči mal veľké ako lekná. Zakrývali ich dlhé sivé nite, ktoré mu rástli z obočia ako štetiny z kefy na koberec.

Priateľovi

30.05.2020

Mám priateľa. Popravde, je on viac priateľom mne, než som ja priateľom jemu.

A ja poprosím Otca a on vám dá iného TešiteľaDucha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. (Jn14,16)