Blahoslavení bohatí aj chudobní

12.02.2022

Blahoslavení plačúci, hladní a chudobní...

A beda vám boháči, nasýtení a vy, čo sa teraz smejete...

To naozaj? Toto je evanjelium? Radostná zvesť? Že je lepšie hladovať ako byť nasýtený, smútiť než sa radovať? Aká blbosť!

Pravdou však ostáva, že mnohí naozaj veria, že utrpenie je jediná cesta do neba. Utrpenie podľa známeho porekadla: "Cerp duša, budzeš spašena!"

Čo ak nám chýba kľúč, aby sme blahoslavenstvá pochopili?

Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním... (Mk3,14)

Nie všetci chudobní sú blahoslavení a nie všetci plačúci budú potešení. Iba tí, ktorí svoju chudobu a plač prežívajú v Božej dlani... s ním. A nie všetkým boháčom patrí jeho ,beda'. Verím, že iba tým, ktorí pre lesk bohatstva zabudli byť s ním.

Chudoba je zlá. Boh z nej však dokáže urobiť požehnanie, ak ju prežívame v jeho náručí. A naopak, bohatstvo nie je zlé pokiaľ pamätáme, odkiaľ pochádzajú všetky dobrá a dary zeme.

Žiadne strádanie nie je požehnaním samo o sebe! Rovnako ako nie je nadbytok prekliatím. 

Ten rozdiel robí niečo iné, niekto iný. 

Ježiš. Jeho prítomnosť. 

A moje odovzdanie sa do jeho rúk... bez ohľadu na to, či hladujem alebo som nasýtený, či plačem alebo sa smejem, či som chudobný alebo bohatý.

A blahoslavený je každý, kto svoju každodennosť žije s ním.