Boh a ohňostroje

26.03.2022

"Vy, katolíci, ste takí smutní," povedal mi raz ktosi, ako keby sme sa naozaj nevedeli tešiť zo života. Hriech tu, hriech tam. Ako keby tí, ktorí hriech vo svojom živote ignorujú, mali radostnejšie tváre a spokojnejšie životy.

Občas aj ja vidím smutné tváre kajúcnikov. Odchádzajú po rozhrešení, akoby sa v tej chvíli nedialo nič zázračné. Akoby v tej chvíli nehoreli na nebi ohňostroje.

Zabúdame, že náš boh miluje oslavy.

Naozaj miluje, zvlášť vtedy, keď sa nájde, čo bolo stratené.

"Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila," povie pastier, keď nájde stratenú ovečku (Lk15,6).

"Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila," povie žena, keď nájde stratený peniaz (Lk15,9).

"Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa!" kričí otec márnotratného syna (Lk15,23).

Boh miluje oslavovať. Vždy, keď hriešnik vyzná hriech.

Keď sa stratený vráti na svoje miesto, keď sa vráti domov, do náručia milujúceho otca, v tej chvíli nebo exploduje, tečú ohňostroje, anjeli dvíhajú čaše a spev naplní celé nebesá.

"Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú!" povedal Ježiš.

Boh oslavuje každý náš návrat. Celé nebo oslavuje.

Žiť v tieni skúšok, bolesti a zlyhaní či hriechu je ubíjajúce. A hej, občas sa tvárime, ako keby sme nemali nič iné, len to. Váľame sa v tom ako v blate a ešte to aj obhajujeme, lebo aj Boh trpel a znášal úzkosť, osočovanie a ťažobu života.

Boh to však znášal, aby sme mali nádej. Aby sme mali život. Aby sme sa dokázali pozrieť na seba v pravde a priznali, že sme hriešni a sebeckí, ale aby sme zároveň jedným dychom dodali: som omilostený, som vykúpený, som milovaný syn odpúšťajúceho Otca.

Nech teda smútok z hriechu nie je nikdy väčší ako radosť z toho, že sa smiem vrátiť domov. A to vedomie, že nebo oslavuje, keď tak urobím, nech je mojou každodennou nádejou, lebo nebo naozaj najviac oslavuje, keď víta zatúlaných hriešnikov.

Rád sa k tej oslave pridám...