Byť ako Boh

04.06.2022

Boh pozná každú našu túžbu a nech už je tá akákoľvek, vždy sa ju snaží pretransformovať tak, aby nás viedla k nemu a potom za ním až tam, na večnosť.

Prvá z pokazených túžob, ktorú nám Boh necháva, je túžba byť ako Boh. Už odvtedy, od raja, keď sa prví ľudia nechali zviesť hadom, ktorý v nich tú túžbu odhalil: "Ak budete z neho jesť (ovocie zo stromu), otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh!"

Byť ako Boh. Nezávislý. Samostatný. Sebestačný.

Byť ako Boh. Zvládnuť všetko sám. Nikoho nepotrebovať, nikoho neprosiť a o nič nežobrať. Dokázať život zvládnuť sám.

Taká je túžba v človeku. A Boh, ten ju predsa len človeku nevezme, naopak, potvrdí ju a pretvorí. Aj preto Ježiš povie: "Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec!" A potom: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás!" A potom na nich dýchne Ducha.

Ako keby povedal: "Buďte ako Boh! Pomocou Ducha Svätého!"

Z ľudských síl to nie je možné. Zo žiadnych síl. Je to možné iba z Boha. A tak im dáva Ducha Svätého. Aby boli ako Boh. Ale podľa jeho predstáv, nie našich. Podľa jeho vôle, nie našej.

Boh pozná každú našu túžbu a vždy sa ju snaží pretransformovať tak, aby nás viedla k nemu a potom za ním až tam, na večnosť.

Byť ako Boh.

Táto túžba je v nás. A je len na nás, ako s ňou naložíme.

Alebo po svojom, hrdo a odvážne, že nepotrebujeme Boha a všetko zvládneme aj bez neho. Áno, aj takúto možnosť máme, veď Boh nám nechal predsa slobodu.

Alebo po jeho, pokorne a s dôverou, že bez neho nezvládneme nič ako to povedal: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť!"


Ja sa teda rozhodujem s ním.

Lebo, na tom sa zhodneme asi všetci, každá túžba, ako aj tá byť ako Boh, sa skutočne a plne môže vyplniť jedine s ním.