Byť vysnívaný

25.07.2020

Verím, že Boh o mne sníva.

Pozná moje meno.

Vie, kto som a pozná každú myšlienku môjho srdca -

odkedy ma moja matka počala -

až do tejto chvíle, keď píšem tieto riadky.


Verím, že Boh o mne sníva.

Lebo v Ježišovi som požehnaný všetkým nebeským duchovným požehnaním (Ef1,3).

Lebo v Ježišovi som dedičom Božieho kráľovstva (Rim8,17).


Verím, že Boh o mne sníva.

A že On je stredom každého kráľovstva.

Ako vzácna perla, ako poklad ukrytý v zemi (Mt13,44).

Má nevyčísliteľnú hodnotu.

A Boh - vlastnými slovami - hovorí,

že stojí zaň predať všetko, čo človek má.


Verím, že Boh o mne sníva.

A že túži, aby som sníval tiež. S ním.

Nie však iba vlastné sny. Moje predstavy.

Ale aby som sa pýtal, ako o mne sníva Boh.


A potom mi rád povie,

kým chce, aby som bol,

keďže verím, že mi vo svojom Synovi daroval,

čo potrebujem na to,

aby som sa stal jeho vysnívaným.