Čas milosti a rozdelenia

13.08.2022

Ježiš na začiatku svojej cesty, keď v Nazarete prevzal v synagóge zvitok z proroka Izaiáša, ohlásil, že s ním prichádza Pánov milostivý rok. Veď to poznáte: slepí budú vidieť, chromí chodiť a väzni budú prepustení zo žalára. Aký prísľub!

Keď však Ježiš týmito slovami cituje proroka Izaiáša, vynechá druhú polovicu citátu, v ktorom sa okrem Pánovej milosti spomína, že ohlási aj deň pomsty nášho Boha. Ježiš to zamlčí najskôr zámerne. To len aby sme rozumeli, že s ním prichádza čas milosti, až dovtedy, keď sa pred večný súd postavia tí, ktorí v neho neuverili, na ktorých potom čaká deň pomsty.

Toľko Božie slovo na začiatku jeho účinkovania.

A potom chodí po Galilei a Palestíne, lieči a vyučuje, až sa na jednom mieste znova zastaví a povie: "Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie!"

Rozdelenie.

Aby sme rozumeli, Ježiš si rozdelenie neželá, ale ono príde.

Lebo tí slepí, ktorí budú znova vidieť, prinesú do rodín, dedín a spoločnosti rozdelenie a pohoršenie. Aj chromí a iní uzdravení. Aj prepustení zo žalára. Všetci omilostení budú prinášať rozdelenie, lebo tí, ktorí omilostenie nebudú chcieť prijať, nebudú rozumieť, budú zosmiešňovať, spochybňovať a haniť tých, ktorí sa slobodne rozhodnú prijať dar Pánovej milosti.

Zem je miesto, ktoré nám nepatrí.

Zem je miesto, kde Boh bojuje za človeka, aby ho získal, aby ho spasil. Ale tiež miesto, kde zlý duch snuje svoje plány ako Bohu vziať každú dušu. Robí to prefíkane a s medom na prstoch, len aby sa človeku v jedovatej sladkosti opantali myseľ i telo.

Rozdelenie nerobí Boh, ale zlý duch, keď prehovára človeka, že Bohu nemožno veriť. Ako vtedy, tam, v raji na počiatku, keď to robil prvým rodičom, robí tak dodnes, len aby sa človek postavil Bohu chrbtom. A človek, pyšný vo svojej slobode, mu znova uverí.

Je Pánov milostivý rok.

Čas milosti, čas spasenia, čas nádeje. A záleží len na mne, či ho príjmem ako nezaslúžený dar a nechám sa Ježišom viesť. A áno, moje odovzdanie sa Bohu spôsobí aj pohoršenie a rozdelenie medzi cudzími, ale aj tými, na ktorých mi záleží. Aj posmešky, aj ťukanie na čelo. Ale záleží na tom?

Je predsa Pánov milostivý čas. Ostatné ide bokom!