Dôležitejšia ako internet

06.10.2018

Mal som v mrazničke zajaca. Už príliš dlho, aby som ho ignoroval. A hoci nie som kuchár a skoro vôbec nevarím, keďže variť pre jedného nie je žiadna zábava a ani to nie je dobrý skutok, aj napriek tomu som sa rozhodol, že si ho upečiem. Ale ako, keďže som to nikdy nerobil? Internet. Google. Youtube. Mohol som si vybrať recepty od výmyslu sveta a aj som si jeden vybral. A čuduj sa svete, zajac bol výborný.

Určite viete, o čom hovorím. Internet pomôže, keď čosi nevieme... poradí.

Menil som poisťovňu. Nie žeby som bol nespokojný s tou, ktorú som mal, ale dostal som lepšiu ponuku. A zmeniť poistenie auta až tak nebolí. A dá sa to urobiť skoro z obývačky. Bolo nutné napísať výpoveď. Lenže ja som nikdy nič podobné nerobil. Skúsil som internet. Google. A našiel som toľko vzorových výpovedí, že som si skoro nevedel vybrať, ktorá by bola najlepšia. Päť minút roboty a výpoveď bola na svete.

Určite viete, o čom hovorím. Internet pomôže, keď čosi nevieme... poradí.

Menil som auto. A nebol som si celkom istý, čo všetko mám povinnosť urobiť. Odhlásiť, prihlásiť, potvrdiť atď. Možno by som našiel priateľa na telefóne, ktorý by mi pomohol. Určite takého mám. Ale mám aj internet. Zopár správnych výrazov do googlu a bolo to. Online prihlásenie na odhlásenie auta. Vypísanie žiadosti a splnomocnenia. Dobre, že je internet. Ďakujem, online priateľ.

Určite viete, o čom hovorím. Internet pomôže, keď čosi nevieme... poradí.

Čítal som si príbeh o farizejoch, ako prišli k Ježišovi s otázkou, či smie muž prepustiť svoju ženu.

Ježiš nemal internet. Ježiš mal Mojžiša. A tak sa opýtal, čo na to hovorí Mojžiš? On, Boží syn, hoci je ďaleko väčší, používa Mojžiša.

Čítal som príbeh o kňazovi, za ktorým prišli s otázkou, čo si myslí o kňazskom celibáte. A tak naložil cirkvi, naložil sebe a naložil nám. On vie.

Sú príbehy, na ktoré internet nestačí. Máme Cirkev, tak ako mal Ježiš Mojžiša. Tak prečo sa kňaz nepýta, ako sa Ježiš pýta? Tak prečo sa nepýta Cirkvi? On, hoci je ďaleko menší, nepoužíva Cirkev. Nemúdre.

Keď chcem zlepšiť kvalitu svojho každodenného života, použijem internet. Určite viete, o čom hovorím. Internet pomôže, keď čosi nevieme... poradí.

Keď chcem zlepšiť hodnotu svojho celého života či život celý, použijem Cirkev, ako keď Ježiš použije Mojžiša. Cirkev pomôže, keď čosi nevieme... poradí. Určite viete, o čom hovorím. Či?

A možno neviete... neviete, že Cirkev je internet, kde sú odpovede na tie skutočné otázky.