Máš už upratané?

04.12.2021

Ktosi sa ma raz opýtal: "Môžem byť aj ja svätý?" 

Chvíľu som premýšľal a potom som položil jednoduchú otázku: "Máš v srdci upratané?"

Keď som videl, že chlapec mi nerozumie, pokračoval som: "Ako v dome... každý týždeň... v sobotu... doma upratujete, hoci viete, že o dva dni sa znova všetko zašpiní a v sobotu budete musieť upratovať zas!"

Važne som sa na neho zahľadel a zopakoval som: "Máš v srdci upratané?"

"Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!" kričí Ján Krstiteľ.

Pozor! Aby sme sa nemýlili: Ján Krstiteľ nekričí, že nám prišiel upratať!

Kričí, aby sme si upratali my.


Kričí tak preto, aby sme vedeli, že dostaneme návštevu.

A tou návštevou je Ježiš. To on príde a uvidí, či máme upratané.


Niektorí kresťania veria, že Ježiša máme na to, aby za nás upratoval.

Aby robil zázraky. Aby všetko vyriešil. Aby všetko urovnal. Aby sa postaral o to, že sa zmierim s bratom. Aby mi našiel robotu. Aby vyplatil moje dlhy. Aby mi uzdravil dcéru. Aby oslobodil môjho syna zo závislosti.


Ježiš ale nie je upratovačka. Ani slúžka.

Advent tu je na to, aby sme si pripomenuli, že Ježiš príde zas.

Ako návšteva.

Ako ten, ktorý od nás očakáva iba jednu jedinú vec: že budeme mať upratané!!!