Nakričal by?

25.06.2022

Koľko ohňa by zniesla naša zem, ak by sme sa správali ako apoštoli, vždy, keď niekto nepríjme Ježiša? Lebo ho nevpustili do dediny. Lebo ho nepohostili, nevypočuli a odmietli. Lebo o jeho reči a poučenia, zázraky a uzdravenia nemali záujem. A tak sa Jakub a Ján pozrú na svojho učiteľa a pýtajú sa: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?"

Možno iba zabudli, že Boh po potope sľúbil viac nevyhubiť človeka zo zeme.

Možno iba napínali svaly, veď na privolanie ohňa z neba zaiste nemali moc.

A možno si iba želali, aby Ježiša nasledovali všetci a tak plní horlivosti chceli privolať oheň.

A čo na to Ježiš? Neprikývne. Nezdvihne ruky k nebu a neprivolá víchricu.

Ježiš apoštolov pokarhá a putuje ďalej, nevšímajúc si tých, ktorí si nevšímajú jeho.

Nepustili ho medzi seba a tak ich obišiel. Neponúkli mu ani jedlo ani nocľah a tak putuje ďalej. Bez šomrania. Bez výčitiek. Bez vyhrážok.

Ježiš je tam, kde ho chcú. A nemstí sa tam, kde ho nechcú.

Ježiš nikdy nepresviedča tých, ktorí ho odmietli. Nekričí a nesúdi. Takmer nikdy. Takmer. Lebo ak stretáva takých, ktorí vieru iba predstierajú alebo ju zneužívajú pre vlastné ciele, vtedy si aj zakričí.

Veď farizejom hovorí priamo, že sa podobajú "obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!", kým mužom a ženám zo samárijskej dediny nepovie nič, lebo oni nič nepredstierajú. Oni si iba vybrali a slobodne sa rozhodli Ježiša ignorovať.

A Ježiš, tú voľbu, rešpektuje.

Čo by urobil Ježiš pri pohľade na mňa?

Mlčky by ma obišiel? Alebo by na mňa nakričal, že vieru iba predstieram? Lebo to, že som v nedeľu v kostole ešte neznamená, že počítam s Ježišom vo svojom živote. Lebo to, že sa občas prežehnám a vyslovím nejakú strelnú modlitbu ešte neznamená, že som prijal Ježiša za svojho Spasiteľa.

Len tak uvažujem... okríkol by ma, či objal okolo pliec a viedol ďalej po ceste s ním?