Nehodný som

01.07.2023

Ak by sme nepoznali lásku, čo so sebou ako rozvodnená rieka nesie emócie a dotyky, úsmevy a pohladenia, asi by sme nereptali pri slovách, ktorými Ježiš učí apoštolov: "Kto miluje otca, matku, syna, dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden." (Mt10, 37)

Ako možno milovať Boha viac ako svoju ženu či dieťa, keď On sa neusmieva, nepohladí, nedáva emóciu, neberie spánok… keď Boh je vlastne bezpohlavný a nepríťažlivý?

Boh nechal na zemi človeku lásku, ktorá je mätúca vášňou a náladami, a volá po láske, s ktorou nik nemá skúsenosť. Ináč ho nie je človek hoden.

Tak to môžem rovno povedať: som nehodný.

Všetci sme. No nie každý to dokáže priznať. Lenže bez tejto pravdy o sebe, bez tohoto priznania nikdy nezažijem to, o čom píše Ján, len aby sme sa nebáli: "Láska je z Boha!" (1Jn4, 7).

Nie z človeka. Z Boha.

Zväčša, či skoro vôbec nie sme postavení pred takúto voľbu: dcéra alebo Boh. Nebo mi nehrozí vztýčeným ukazovákom a nekričí na mňa: neopováž sa milovať svoju dcéru viac ako mňa! Každodennosť nám dokonca ani neponúka situácie, v ktorých by sme museli zaprieť vlastné dieťa, len aby sme dokázali Bohu, že je dôležitejší v našom živote.

Práve naopak. Ponúka nám možnosti, v ktorých môžeme svoje dieťa, svojho muža milovať práve preto, že milujeme Boha. Veď aj oni sú občas neznesiteľní, nevďační, neporiadni a pomstychtiví - dcéry, synovia, manželky či manželovia - a práve vtedy sa dokazuje moja láska k Bohu odpúšťaním, zmierením, trpezlivosťou, odriekaním či poníženosťou.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden (Mt10, 37).

Aby sme chápali: dieťa sa nesmie stať mojou modlou a tak aj prekážkou na ceste k Bohu. A naopak, Boh ma che učiť milovať to dieťa aj vtedy, keď si to nezaslúži… láskou, ktorá je z Boha.

Boh učí milovať, nie nenávidieť.

Boh chce, aby sme svojich milovali najviac ako sa dá, ale na to potrebujeme milovať Jeho, lebo len On dáva lásku, ktorá je viac než čokoľvek človečie.

Veď láska nie je ľudský výmysel, ale dar z neba, ktorým sa milujú Otec a Syn a Duch Svätý. Ktorým milujú človeka. A ktorý si nechcú nechať pre seba.