Otázka pre zradcu

30.04.2022

Áno, aj zrada patrí do života človeka. Proste sa stáva, vedome i nevedomky a zväčša len z dvoch dôvodov: aby sme ochránili seba alebo aby sme pre seba niečo získali. Zrada je vždy prejavom nášho sebectva.

Medzi dvanástimi apoštolmi, ktorých si Ježiš sám vyvolil, aby ho sprevádzali na cestách, boli dvaja zradcovi. Prvému Ježiš zveril Cirkev, druhý sa obesil.

Priznávam, že za príbeh toho prvého, apoštola Petra, som vďačný.

Vždy som sa pýtal, či ten moment, keď pred slúžkou zaprel, že by Ježiša poznal alebo niekedy stretol, či ten moment s ním ostal až do konca života. Či si to niekedy odpustil. Či sa od toho niekedy oslobodil. Či sa tá rana niekedy zacelila tak, akoby nebola alebo či mu ostala ako trvalá pamiatka na to, že aj tí, ktorí sa dušujú, že pôjdu za Ježiša aj na smrť, občas zrádzajú.

Naozaj som za príbeh Petra vďačný. Zvlášť za tú časť, keď sa rozhodne ísť na lov, hoci Ježiš mu kedysi povedal, že ryby viac chytať nebude. A práve tam sa im Ježiš znova ukáže.

A Peter? Aký je len zbrklý. Oblečie sa a skáče do vody (ja sa pred skokom do vody zväčša vyzliekam). Pláva sto metrov ku brehu, len aby bol prvý pri Ježišovi. Potom uteká znova ku vode a vyberá ryby, aby mali čo upiecť na ohni.

Ježiš vidí, že Peter nie je celkom sám sebou a tak si ho vezme k sebe a položí mu tú najmenej pravdepodobnú otázku: "Peter, máš ma rád?"

Nepovie: "Vidíš, hovoril som ti, že ma zradíš!"

Nešprtá sa v ňom: "Ako ti je? Zvládaš to?"

Zaujíma ho len jedna jediná vec: "Máš ma rád?"

Pýta sa s láskou, s porozumením a ukazuje mu, na čom naozaj záleží. Nie na vine, na minulosti, na zrade a jej dôsledkoch. Ale na tom, čo tá zrada spôsobila medzi nimi. Oslabila ich vzťah? Zabila ho? Naštrbila?

Peter hovorí jasne: "Pane, ty vieš, že ťa mám rád!"

Ježiš sa trikrát pýta, Peter trikrát odpovedá.

A potom, ako keby len na tom jednom záležalo, Ježiš mu povie: "Pas moje ovce..." To ako keby povedal: "Rob, čo som ti kázal robiť na počiatku nášho vzťahu. Nič sa nezmenilo. Rob, ako keby sa nikdy nič nestalo, žiadna zrada!"

Taká je Ježišova prítomnosť... uzdravujúca.

Možno sa Peter tej viny nikdy nezbavil úplne. Možno na ňu myslel každý deň. Ježiš mu však ukázal, že zrady sa stávajú, ale ak aj napriek nim ostáva láska k nemu, vo vzťahu Boha a človeka sa nič nemení.

Ježiš v sebe nedrží hnev, má vždy otvorenú náruč, do ktorej sa človek môže vrátiť. A vtedy, keď prichádzame po zradách a blúdení, ho zaujíma iba jedna jediná vec: "Máš ma rád?"

Koľko úľavy je v tej jednoduchej otázke, však?