Odmietnutie a zblúdenie

03.07.2021

Ako chlapec som si naivne myslel, že na správnych cestách (myslím podľa Božej vôle) je zaručene bezpečnejšie ako na iných cestách. A že sa na nich ľahšie dýcha, aj keď budú sparné dni.

Ako muž už viem, že aj na tých správnych cestách číha nebezpečenstvo, vďaka ktorému sa dýcha ťažko, aj keď je pod mrakom.

Volal sa Kain. Staral sa o zem, aby prinášala úrodu. Obrábal polia a lúky, aby mohol po žatve priniesť Pánovi všetko, čo sa z jeho zeme urodilo. Aj tak urobil, ale Pán zhliadol na Ábelove baránky.

Kain Ábela zabil a viac sa o zem nestaral. Už iba utekal a skrýval sa.

Škoda. Mohol aj naďalej obrábať zem, aby prinášala úrodu.


Bolo dvanásť synov otca Jakuba. Boli poslušní, verní a pravdiví. Robili všetko, čo im otec kázal robiť. Až kým nezbadali Jozefa, ktorého otec miloval viac. A tak ho predali do otroctva a otcovi klamali, že ho zahubila divá zver. Už iba klamali.

Škoda. Mohli nechať Jozefa na pokoji a ostať verní a pravdiví.


Bol Šaul, prvý kráľ nad Izraelom. Snažil sa vládnuť. Nie vždy čestne a poslušne podľa slov proroka Samuela a tak si Pán vyhliadol nového kráľa. Dávida. Keď sa to Šaul dozvedel, viac už nevládol, nekraľoval a nestaral sa o svoj ľud. Prenasledoval Dávida, aby sa mu pomstil.

Škoda. Mohol sa viac venovať svojmu ľudu ako pomste.


Kain zabíja, lebo zažil odmietnutie. Už nie je viac roľníkom.

Dvanásť bratov sa zbavuje Jozefa, lebo zažili odmietnutie. A stali sa z nich klamári a podvodníci.

A Šaul, ten je na tom rovnako. Aj u neho omietnutie mení jeho cestu a z kráľa sa stáva prenasledovateľ.


Keď Ježiš prišiel domov, učil v synagóge. Učil. A všetci sa na ňom pohoršovali, že ten malý Ježiško, ktorého poznali od detstva predsa nemôže byť ani prorok ani učiteľ ani niečo viac ako oni.

Ježiš zažil odmietnutie. Ale nezišiel z cesty! Ide do okolitých dedín a ďalej učí.


Odmietnutie. Stačí ráno výjsť z domu a stretávame ho hneď pri treťom človeku. A potom zas. Odmietnutie, ktoré aj tie správne cesty robí nekomfortnými. 

Mnohí pre odmietnutie opustili správne cesty. Manžel odmietnutý manželkou, matka dieťaťom, sused susedom, či zamestnanec riaditeľom. Človek odmietnutý človekom ako Ježiš. Lenže On, odmietaný za každým rohom, v každom novom meste až po Kalváriu, kráča po správnej ceste, aj napriek neprijatiu a výsmechu. 

Nie ako Kain. Nie ako synovia Jakuba. Nie ako Šaul. 

Nie ako... (tak veľmi si želám, aby tu bolo moje meno... a želám to aj vám!)