Paradajka medzi oči

07.07.2018

Možno som si kedysi myslel, že keď kráčam tou správnou cestou - podľa Božej vôle - tak je na nej bezpečnejšie ako na iných cestách. A možno som si myslel, že to bude spokojnosť či uspokojenie, ktoré ma ovládne tak veľmi, že sa mi bude ľahšie dýchať, aj keď budú sparné dni.

Dnes viem, že aj na tých správnych cestách číha nebezpečenstvo, vďaka ktorému sa dýcha ťažko, aj keď je pod mrakom.

Volal sa Kain. Staral sa o zem, aby prinášala úrodu. Obrábal polia a lúky, aby mohol po žatve priniesť Pánovi všetko, čo sa z jeho zeme urodilo. Aj tak urobil, ale Pán zhliadol na Ábelove baránky.

Kain Ábela zabil a viac sa o zem nestaral. Už iba utekal a skrýval sa.

Škoda. Mohol aj naďalej obrábať zem, aby prinášala úrodu.

Bolo dvanásť synov otca Jakuba. Boli poslušní, verní a pravdiví. Robili všetko, čo im otec kázal robiť. Až kým nezbadali Jozefa, ktorého otec miloval viac. A tak ho predali do otroctva a otcovi klamali, že ho zahubila divá zver. Už iba klamali.

Škoda. Mohli nechať Jozefa na pokoji a ostať verní a pravdiví.

Bol Šaul, prvý kráľ nad Izraelom. Snažil sa vládnuť. Nie vždy čestne a poslušne podľa slov proroka Samuela a tak si Pán vyhliadol nového kráľa. Dávida. Keď sa to Šaul dozvedel, viac už nevládol, nekraľoval a nestaral sa o svoj ľud. Prenasledoval Dávida, aby sa mu pomstil.

Škoda. Mohol sa viac venovať svojmu ľudu ako pomste.

Kain zabíja, lebo zažil odmietnutie. Už nie je viac roľníkom.

Dvanásť bratov sa zbavuje Jozefa, lebo zažili odmietnutie. A stali sa z nich klamári a podvodníci.

A Šaul, ten je na tom rovnako. Aj u neho dmietnutie mení jeho cestu a z kráľa sa stáva prenasledovateľ.

Keď Ježiš prišiel domov, učil v synagóge. Učil. A všetci sa na ňom pohoršovali, že ten malý Ježiško, ktorého poznali od detstva predsa nemôže byť ani prorok ani učiteľ ani niečo viac, ako boli oni.

Zažil odmietnutie. Ale nezišiel z cesty. Ide do okolitých dedín a ďalej učí.

Odmietnutie. Stačí ráno výjsť z domu a stretávame ho hneď pri treťom človeku. A potom zas. Odmietnutie, ktoré aj tie správne cesty robí nekomfortnými. Mnohí preto správne cesty opustili. Manžel odmietnutý manželkou, matka dieťaťom, sused susedom, či zamestnanec riaditeľom. Človek odmietnutý človekom ako Ježiš.

Lenže On, odmietaný za každým rohom, v každom novom meste až po Kalváriu, kráča po správnej ceste, aj napriek neprijatiu a výsmechu. Nie ako Kain, Šaul a mnohí iní, ktorí kvôli odmietnutiu zišli z cesty. Škoda. Neprilepšili si.

Aj na tej správnej ceste môžem schytať plesnivú paradajku do tváre. A nie raz.

Dobre, že to viem.