Pripomienka Jána Krstiteľa

03.12.2022

Ján Krstiteľ. Celý rok o ňom nepočuť a potom vždy, len čo príde advent, huláka na všetky strany, len aby sme na začiatku dejín našej spásy rozumeli, že Boh sa nezjavuje človeku náhodným výberom.

Môj vzťah s Bohom nie je ruleta. Samozrejme, že ja si ničím konkrétnym nezaslúžim jeho prítomnosť, ale rovnako samozrejmé je, že v tme nie je svetlo a v špine krása.

"Pripravte cestu Pánovi," kričí Ján Krstiteľ. "Pripravte!"

"Si pripravený?" opýtal by som sa ja. Zmierlivejšie.

A tým nemyslím či máš vyleštený nábytok, umyté okná, prestretý stôl, vysvietený stromček, darčeky vo sviatočnom baliacom papieri a kravatu okolo krku.

"Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého?" pýta sa Pavol korintskej farnosti.

Tvoje telo je chrám, kde prebýva Boh. Neskutočné! A tak sa pýtam znova: "Je tvoj chrám pripravený? Aby doň vstúpil Pán, jediný Čistý a Svätý, jediný skutočný Pán nad všetkým, čo je, čo bolo a čo bude v tvojom živote?"


Ján Krstiteľ je taká pripomienka. Lebo veľa toho máme pred sviatkami na mysli: ako pripraviť domov, ako pripraviť darčeky, ako pripraviť domácu slávnosť, ako vysvietiť stromček vonku a ako vo vnútri, avšak často zabúdame na seba... ako pripraviť seba.

Ján Krstiteľ je možno dôležitejší ako všetci okolo, ktorí hučia, ako mám prežiť Vianoce. Lebo on jasne hovorí, čo je najdôležitejšie: "Pripravte cestu Pánovi!"

A ja iba s pokorou dodávam: "Pripravte svoj chrám, svoje srdce, až potom všetko ostatné, lebo zbytočné sú Vianoce, ak je všetko navôkol čisté, ak ty sám ostávaš špinavý!"