Rozumné a bláznivé

09.03.2019

Pýtal som sa neraz, prečo média (občas potichúčky, občas príliš nahlas) a s nimi aj mnohí kresťania pohŕdajú všetkým, čo je kresťanské. Možno je odpoveď jednoduchšia, než by sme čakali. Média sa chcú správať rozumne. A to stačí.

Lebo sa zdá byť rozumné podporovať každý vzťah, kde sú city, náklonnosť a vzájomné porozumenie. Rozumné tolerovať všetko, čo vedie k šťastiu človeka. 

K šťastiu. A to je problém. Ježiš totiž o šťastí veľa nehovorí. Skoro vôbec. Hovorí skôr o živote, ktorý je krížovou cestou. Bremenom. Vyhnanstvom na zemi. Ak už o šťastí niečo povie, tak len o šťastí vo večnosti. A okrem toho, ani jeho príbeh medzi nami nebol o šťastí!

Pavol napísal: Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych (1Kor1,27). Bolo by divné, ak by som očakával od médií, že sa budú správať bláznivo... bláznivo znamená podľa Ducha.

Prvá pôstna nedeľa nám ukazuje Ježiša, ktorý sa chystá na púšť. A správa sa tam veľmi, ale naozaj veľmi nerozumne!

Ak by bol rozumný, vzal by si z ponúknutých chlebov. Veď nie je dobré, keď človek hladuje. Ak by bol rozumný, tak by si vzal všetky ponúknuté mestá a moc nad nimi. Veď on by bol dobrý vládca. Ohľaduplný, láskavý, milosrdný a všetci ľudia by ho zaiste milovali. Ak by bol rozumný, tak by z veže chrámu zoskočil a dovolil by anjelom, aby ho zniesli na rukách až na zem. Bola by to tá najlepšia a k tomu ešte aj bezplatná reklama na božie kráľovstvo.

Ježiš sa však nespráva podľa rozumu. Správa sa podľa Ducha.

Aj preto sa najskôr nechá pokrstiť, nechá na seba zostúpiť Ducha a až potom ide na púšť. Mohol to urobiť naopak. Najskôr púšť a potom krst v Jordáne. On totiž Ducha potreboval. Mal sa postaviť tvárou v tvár tomu najprefíkanejšiemu zlodejovi ľudských duší. A tam iba rozum nestačí.

Ježiš vie, že vo svete sám rozum nestačí!

Občas premýšľam, prečo média a kresťania (občas potichúčky, občas príliš nahlas) pohŕdajú všetkým, čo je kresťanské. Možno iba preto, že sa Cirkev v dnešnom svete, kde by malo byť všetko dovolené a všetko tolerované správa nerozumne, niekedy až bláznivo. Lepšie povedané: podľa Ducha. Ako Ježiš.

Nie, ja naozaj neočakávam, že sa budú média riadiť podľa Ducha. Tam rozum stačí. 

Očakával by som však, že sa podľa Ducha budú riadiť tí, čo sa nazývajú kresťanmi.