Správa pre siroty

13.05.2023

Nenechám vás ako siroty… zablúdených vo vlastnej múdrosti, ktorú síce viete zaobaliť do nádherných slov, ale to sa dá aj hlúposť.

Naša múdrosť nestačí. Zväčša sa riadi pravidlami tohto sveta, čo pre tento svet môže byť tak akurát. Ale pre nebo sotva.

Nebolo múdre, aby šiel Abrahám na vrch Moria a obetoval tam syna. Ale ináč by nepoznal, že Boh svoje prisľúbenie plní.

Nebolo múdre, aby sa Jakub rozhodol vrátiť domov a ukázal sa svojmu oklamanému bratovi na oči. Ale ináč by sa nestretol s Bohom a nedostal od neho požehnanie.

Nebolo múdre, aby Jozef rozprával o svojich snoch bratom, rovnako ako nebolo múdre, keď ho potom oni predali do otroctva. Ale ináč by Izrael a jeho rodina pomreli od hladu.

Nebolo múdre, aby sa Mojžiš vracal do Egypta, keď odtiaľto utiekol ako vrah. Ale ináč by boli v Egypte až dodnes.

Nebolo múdre, aby Samuel pomazal najslabšieho a najmenšieho z bratov za kráľa. Ale ináč by Izrael nepoznal najväčšieho zo svojich kráľov, Dávida.

Nebolo múdre, aby Ester predstúpila bez pozvania pred kráľa, čo sa trestalo smrťou. Ale ináč by klamstvá zničili národ Hebrejov.

Nebolo múdre, aby Gedeon rozpustil svoju armádu a šiel bez nej do boja. Ale ináč by nevideli, že to Boh bojuje po ich boku.

Nebolo múdre, aby dovolili Pavlovi, ktorý dovtedy prenasledoval kresťanov, hlásať evanjelium. Ale ináč by nám dnes chýbala teológia Pavla.

Nebolo to múdre. A ja by som to Abrahámovi, Mojžišovi, aj Gedeonovi povedal. Nebolo múdre... pre nás, pre svet... ale ináč... ale Boh je ináč múdry.


A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa.

Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná (Jn14,16).

Ľudské pravidlá a princípy zavše nestačia. Ľudské bolo a vždy bude chrobačné. Zastreté pýchou, lakomstvom a závisťou. Ovplyvnené egoizmom, náladami a emóciami.

Práve preto potrebujú siroty Tešiteľa. Ducha pravdy, ktorého múdrosť prevyšuje všetky ľudské rozumy.

Práve preto potrebujeme Tešiteľa počúvať viac, než počúvame hlasy sveta - tie sa o seba predsa len starajú viac, než by sa mali starať o siroty.