Správa spoza plota

04.07.2020

Na počiatku Boh vyhnal Adama a Evu z raja. A teda aj nás.

Ťažké je priznať si, že sme vyhnanci a že tam, za plotom raja, je vyhnanstvo. Každý deň prináša dostatok tvári a príbehov, aby sme o tom vedeli. 

Ja to viem: žijem za plotom raja.

Stretol som ženu, v nemocnici, teda zástupy žien a mužov, ktorých bolia nohy, kĺby, pľúca... 

Lebo za plotom sme chudobní na zdravie.

Videl som šoféra autobusu. Pofajčieval cez otvorené okno, mrzutý a nevrlý. Nakričal na chlapca, akoby to bol vrah, len preto, že sa tlačil cez predné dvere dnu skôr, než sa úplne otvorili... 

Lebo za plotom sme chudobní na citlivosť.

Stretol som muža, rozvedeného. Vyrozprával sa. Podal mi ruku a rozišli sme sa v mieri... 

Lebo za plotom sme chudobní na lásku.

Aj žobráka som videl. Na parkovisku pred obrovským supermarketom. Prosil o drobné na chleba. Dal som mu rožky. I drobné.... 

Lebo sme chudobní na domov.

Každý deň prináša dostatok tvári, príbehov i stretnutí, aby som pamätal, ako sa žije za plotom, kam sme boli vyhnaní z raja.

Za plotom je chudoba. 

Sme chudobní na život, na lásku, na zdravie, na trpezlivosť, na empatiu, na láskavosť, na odpustenie i zmierenie...

Všetci takí sme. Chudobní.

Za plotom sú jedni hladní, iní nemilovaní. Sú tam necitliví, zapotrošení, osamelí, ubolení... chudobní... veď niet človeka, ktorý by mal všetko. 

Niet takého, ktorému by čosi nechýbalo... niet bohatých na tejto zemi, len chudobných...

Skutoční bohatí sú na opačnej strane plota. Tam, kde je raj.  

I Boh sa takým stal, chudobným, lebo nijako ináč by nám nemohol ísť naproti. A to je tá najlepšia správa spoza plota, za ktorým je raj.

Chudobný Boh podáva ruku chudobnému človeku. Nie aby si spolu sadli do prachu a navzájom sa ľutovali. Veď takého Boha nikomu netreba. Naopak. Prišiel chudobný, aby s nami kráčal k plotu... sám človek totiž k nemu cestu nenájde. Musí sa nechať viesť. 

Chudobný človek sa môže nechať viesť chudobným Bohom do raja.

A človek sa nemusí báť: keďže ten chudobný Boh sľúbil chudobnému človeku, že s ním v jeho chudobe ostane po všetky dni, až do skončenia sveta!