Štatistiky

10.02.2018

Aj tie najchudobnejšie deti v kráľovskom meste mali svoje hry. Papierové loďky. Utekali popri potôčiku, čo tiekol pod hradbami a sledovali, či tie papierové lode preletia aj cez ten najdravejší vodopád. Občas preleteli. Občas nie. Bol to ich potôčik. Teda nie úplne ich, veď patril každému, ale ony ho tak volali.

Na opačnej strane kráľovského mesta bol rybník. Tam deti nechodievali. Bol to rybník kráľa Mateja. Tam chodievali iba rybári, čo mali skutočné, drevené lode. A chodieval tam aj kráľ.

Raz, keď rybári práve opravovali siete, kráľ Matej vystúpil z loďky, ktorú poháňala malá plachta s farebným kráľovským erbom. Rybári na brehu ho úctivo pozdravili a pokračovali v práci. Kráľ sa niektorým z nich prihovoril.

Od jedného sa dozvedel, že vždy dáva čiastku ulovených rýb chudobným. Vraj radosť rozdávaním rastie.

Iný rybár sa mu poďakoval, že im dovolil chytať ryby v jeho jazere a že bez neho by boli bez práce. Ďakoval, že žiadne kráľovstvo nemá kráľa, ktorý by svojou štedrosťou a starostlivosťou prevyšoval ich kráľa, ktorý sa o všetko delí so svojím ľudom.

Ďalší rybár ho hneď ponúkol pečenou rybou. Pozval aj ostatných rybárov a všetci sa usmievali a tešili z dobrého úlovku. Iný mu hneď daroval kôš plný najlepších rýb a ďalší mu hneď pridal dva koše, len nech ich zanesie do kráľovského mesta pre chudobných.

Nakoniec sa mu prihovoril rybár so širokými ramenami a dlhými, mokrými vlasmi. Vytiahol spod košele denník a začal kráľovi čítať, aké mal úlovky posledný rok. Vraj si vedie štatistiku a že na brehu jazera nie je lepší rybár ako on. Nik nedokáže vytiahnuť z jazera toľko rýb.

Kráľ sa na neho zadíval a bolo mu ho ľúto. Na čo nám je najlepší rybár, keď sa nevie podeliť. Na čo sú nám aj tie najlepšie štatistiky, keď nepomáhajú iným lepšie žiť.

Deti v kráľovskom meste si robia papierové loďky. Také, čo preletia aj cez tie najväčšie vodopády. A každé ich má aspoň dve, ak by išiel náhodou kráľ okolo. To len aby ho mohli pozvať medzi seba. Lebo ony vedia, že to, v čom sme najlepší je zbytočné, ak sa o to nedokážeme podeliť.