Svet. Cirkev. Pokušenie.

29.02.2020

Vrhni sa dolu. Najčastejšie pokušenie. Stačí natiahnuť ruku a vziať si z ovocia, ktoré je krásne na pohľad a sladké na jazyku. Len sa vrhni dolu...

Adam a Eva by vedeli rozprávať, aké to je uveriť pokušiteľovi. Veď len pre ten kúsok sladkej ovocnej šťavy boli vyhnaní na zem.

Vrhni sa dolu. A vezmi si z koláča, ktorý ti nepatrí.

Z koláča majetku, ktorý nie je tvoj. Z koláča muža, ktorý sľúbil vernosť inej. Z koláča človeka, nad ktorého sa povyšovať alebo rozhodovať o jeho živote ty nemáš právo. Z koláča štátu. Len si vezmi.

Vrhni sa dolu. Presne to si želá svet pri pohľade na Cirkev. Aby sa vrhla dolu. Aby zavrhla, čo jej je vlastné od počiatku. Ježišovo učenie. Morálku. Rozlišovanie medzi dobrom a zlom bez nadržiavania osobám a ich postaveniu.

Vrhni sa dolu, Cirkev moja milovaná a vezmi si za svoju morálku štátu či morálku médií. Zahoď staré, spráchnivené a dávno prekonané prikázania a učenia, akoby viac nemalo platiť, že božie slovo je nemenné a jediné, čo sa díva na dobro človeka až za túto zem, až za smrť, až na večnosť.

Vrhni sa dolu, Cirkev moja milovaná.

Veď Boh dá svojim anjelom príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky.

Veď Boh sľúbil, že ani pekelné brány ťa nepremôžu.

Veď Boh je nanajvýš láskavý a chápavý, že on rozumie, prečo by si sa mala meniť, prispôsobovať a počúvať sveta hlas.

Veď Boh rozumie, že človek a jeho nálady, túžby, či želania sa menia.

Veď Boh sľúbil, že sa o teba postará a urobí tak, aj keby si len trošička, Cirkev moja milovaná, naozaj iba trošička poľavila... prispôsobila sa... počúvala... modernizovala...

Ježiš mal na to jasnú odpoveď: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.

Aj ja, katolík, mám, lebo v Cirkev Kristovu, ktorá uskutočňuje evanjelium, definitívne slovo Boha celému ľudstvu, verím viac ako v cirkev sveta.